Ik ben een coach

Ontdek waarom ICF bij jou past

 

ICF gecertificeerde coaches

Coaches met een ICF certificering voelen zich verantwoordelijk naar hun cliënten en naar het coachingsvak als geheel om de hoogst mogelijke kwaliteitsstandaard te bieden. Zij streven naar en voldoen aan gedegen opleidings- en praktijkeisen die uiting geven aan hun commitment aan excellentie in coaching.

Kies jouw pad naar certificering

ICF biedt drie niveaus van certificatie: Associate, Professional en Master Certified Coach (ACC, PCC, MCC).
Voor meer informatie over de eisen en het proces, zie de meest gestelde vragen onderaan deze pagina.

Word een gecertificeerde coach

Certificeren doe je bij ICF Global, niet bij de lokale chapters zoals ICF Netherlands. Op de website van ICF Global (www.coachfederation.org) staat hierover gedetailleerde informatie. Onderstaand overzicht met links naar de juiste pagina’s is bedoeld om je te helpen je weg te vinden.

N.B.: We hebben dit overzicht met zorg samengesteld en houden het up-to-date, maar de informatie op de site van ICF Global is doorslaggevend. Verlaat je dus nooit alleen op dit overzicht. Gebruik het als een eerste oriëntering en als hulp om op de site van Global de benodigde informatie te vinden.

Certificering routes

ICF kent drie niveaus van certificering: ACC (Associate Certified Coach), PCC (Professional Certified Coach) en MCC (Master Certified Coach). En er zijn twee mogelijke routes tot certificering: de geaccrediteerde route en de portfolio route. 

De geaccrediteerde route neem je als je een ICF geaccrediteerde coachtraining hebt gevolgd. Dit kan een ACSTH of ACTP programma zijn (voor uitleg hierover zie de meest gestelde vragen onderaan deze pagina). 

Bij de portfolio route kan je coachtrainingen gebruiken die niet door ICF zijn geaccrediteerd. Je moet dan zelf aantonen dat de 8 ICF kerncompetenties voor coaches in je opleiding aan bod zijn gekomen. Niet onder die naam natuurlijk, maar wel qua strekking.

ACC - Associate Certified Coach

Klik hieronder op het onderdeel om meer te weten te komen over ACC. Er zijn drie toepassingspaden om uit te kiezen voor Professional Certified Coach. Bekijk de onderstaande vereisten om te bepalen welk pad het beste bij je training en levensstijl past.

Een succesvol afgerond ACTP programma (zie vraag 3). Dit beslaat minimaal 125 uur en is qua opleiding ook voldoende voor je PCC certificering. Maar wanneer je nog niet over voldoende cliëntenuren beschikt om je PCC te halen, dan kan je ervoor kiezen met een ACTP (eerst) je ACC te verkrijgen. Mentor coaching en ‘performance’ evaluation’ zijn in een ACTP opgenomen.

Minimaal 100 uur coaching van cliënten (idem als bij ACC – portfolio).

Het CKA.

Minimaal 60 uur coach-specific training door een ACSTH of ACTP programma (voor uitleg hiervan zie de vraag 3). Het voordeel t.o.v. de portfolio route is dat het certificaat volstaat – je hoeft niet toe te lichten hoe de competenties zijn behandeld.

De andere eisen zijn dezelfde als bij de ACC portfolio route.

Minimaal 60 uur coach-specific training. Deze hoeft niet ICF geaccrediteerd te zijn. In de aanmeldingsprocedure moet je van elk van de 8 kerncompetenties voor coaches aantonen dat en hoe die in de training aan bod is geweest.

Minimaal 100 uur coaching van cliënten, beginnend vanaf de start van je eerste coachtraining (waarvan minimaal 75 uur betaalde coaching, 25 uur mag pro bono zijn). Het moeten ten minste 8 verschillende cliënten zijn en 25 van de uren moeten in de 18 maanden voorafgaande aan de aanvraag hebben plaatsgevonden.

10 Uur mentor coaching over een periode van minimaal 3 maanden. Je mentor coach coacht jou bij het (verder) ontwikkelen van de 8 coachcompetenties. Hier een link naar uitleg van mentor coaching: coachfederation.org/mentor-coaching. Je mentor coach moet zelf ICF gecertificeerd zijn. Als je mentor coach ACC is, dan moet z/hij minimaal één maal de certificering hebben verlengd (alle ICF gecertificeerde coaches moeten hun certificering elke 3 jaar verlengen, zie hiervoor vraag 4).

De ‘performance evaluation’: een opname van een coachgesprek met een cliënt die je naar ICF stuurt ter beoordeling. Plus een transcript van dit gesprek. Het gesprek mag in het Nederlands, maar dan moet er wel een Engels transcript bij. Of je doet het gesprek in het Engels of een van de andere geaccepteerde talen met transcript in die taal (zie bij link onder de ACC opties).

Het Coach Knowledge Assessment (CKA) – een multiple choice vragenlijst (155 vragen) die je kennis van de competenties test. Deze kan je thuis aan je eigen computer maken op een moment dat jou past

Hier de link naar gedetailleerde informatie over deze drie opties voor ACC, o.a. zie je daar in welke talen je de ‘performance evaluation’ kunt insturen: coachfederation.org/icf-credential/acc-paths

PCC - Professional Certified Coach

Er zijn drie toepassingspaden om uit te kiezen voor Professional Certified Coach. Bekijk de onderstaande vereisten om te bepalen welk pad het beste bij je training en levensstijl past.

Een succesvol afgerond ACTP programma. Dit beslaat minimaal 125 uur. Mentor coaching en ‘performance’ evaluation’ zijn in een ACTP opgenomen.

Minimaal 500 uur coaching van cliënten (idem als bij PCC – portfolio).

Het CKA. (zie PCC – portfolio).

Minimaal 125 uur coach-specific training door een of meer ACSTH of ACTP programma’s (voor uitleg hiervan zie vraag 3). Het voordeel t.o.v. de portfolio route is dat de certificaten volstaan – je hoeft niet toe te lichten hoe de competenties zijn behandeld. Indien je een volledig ACTP programma hebt afgerond, dan kies je voor de PCC – ACTP route.

De andere eisen zijn dezelfde als bij de PCC portfolio route.

Minimaal 125 uur coach-specific training. Deze hoeft niet ICF geaccrediteerd te zijn. In de aanmeldingsprocedure moet je van elk van de 11 kerncompetenties voor coaches aantonen dat en hoe die in de training aan bod is geweest. De coachtraining die je eventueel al voor je ACC hebt gedaan telt mee.

Minimaal 500 uur coaching van cliënten, beginnend vanaf de start van je eerste coachtraining (waarvan minimaal 450 uur betaalde coaching). Het moeten ten minste 25 verschillende cliënten zijn en 50 van de uren moeten in de 18 maanden voorafgaande aan de aanvraag hebben plaatsgevonden.

10 Uur mentor coaching over een periode van minimaal 3 maanden (zie voor uitleg ACC – portfolio). Je mentor coach moet zelf PCC of MCC zijn.

De ‘performance evaluation’: twee opnames van coachgesprekken die je naar ICF stuurt ter beoordeling. Voor taal en transcript hetzelfde principe als bij ACC-portfolio. Kijk voor geaccepteerde talen bij de link onderaan de PCC opties.

Het CKA (zie bij ACC). Als je dit voor je ACC al hebt gedaan hoef je het voor je PCC niet opnieuw te doen.

Hier de link naar gedetailleerde informatie over deze drie opties voor PCC: coachfederation.org/icfcredential/pcc-paths

MCC - Master Certified Coach

Er is slechts één toepassingstype voor de Master Certified Coach. Bekijk de onderstaande vereisten voor aanvullende informatie.

Dit is in zekere zin altijd een portfolio route, omdat er geen geaccrediteerde route tot aan MCC is.

Minimaal 200 uur coach-specific training. Je kunt hiervoor natuurlijk ACSTH en ACTP programma’s gebruiken. Van eventuele trainingsuren die niet van een ICF geaccrediteerd programma zijn moet je aantonen dat en hoe de 11 kerncompetenties voor coaches er zijn behandeld.

10 Uur mentor coaching over een periode van minimaal 3 maanden (zie voor uitleg ACC – portfolio). Je mentor coach moet zelf MCC zijn.

Minimaal 2.500 uur coaching van cliënten, beginnend vanaf de start van je eerste coachtraining (waarvan minimaal 2.250 uur betaalde coaching). Het moeten ten minste 35 verschillende cliënten zijn.

De ‘performance evaluation’: twee opnames van coachgesprekken die je naar ICF stuurt ter beoordeling. Voor taal en transcript hetzelfde principe als bij ACC-portfolio. Kijk voor geaccepteerde talen naar de link hieronder.

Een certificering als PCC (nu of in het verleden). Je kunt niet je MCC halen zonder eerst als PCC gecertificeerd te zijn (geweest).

Het CKA (zie bij ACC). Als je dit al eerder hebt gedaan hoef je het voor je MCC niet opnieuw te doen. Hier de link naar gedetailleerde informatie over de MCC route: coachfederation.org/icfcredential/mcc-path En hier twee linken naar de vereisten voor het ACC, PCC en MCC niveau, op basis waarvan de ‘performance evaluation’ wordt beoordeeld: coachfederation.org/msr en coachfederation.org/app/uploads/2017/12/ICFCompetenciesLevelsTable.pdf.

Vragen?

Wij hebben antwoorden.

Meest gestelde vragen

ICF Netherlands stelt zich neutraal op en beveelt geen specifieke coachopleidingen aan. Hier is de link naar de Education Search Service (ESS), waar je criteria kunt selecteren om een passende opleiding te vinden: coachingfederation.org/credentials-and-standards/find-education

Toelichting bij ‘Program Type’:

  • ACSTH (Approved Coach-Specific Training Hours). Dit zijn ICF geaccrediteerde programma’s van minimaal 30 uur. De inhoud en lengte kunnen variëren, maar in elk geval komen alle ICF kerncompetenties voor coaches aan bod en worden deelnemers geobserveerd tijdens oefensessies. Een ACSTH programma van minimaal 60 uur kan als basis dienen voor de certificering tot ACC (Associate Certified Coach). Wel moet je voor je ACC altijd nog een opname van een coachingsgesprek met een cliënt naar de ICF ter beoordeling sturen.
  • ACTP (Accredited Coach Training Program). Zo’n programma is minimaal 125 uur. Het bevat in elk geval de ICF definitie van coaching, de ethische code, de kerncompetenties voor coaches, geobserveerde oefensessies en mentor coaching. Hiermee is een ACTP een geïntegreerd programma dat de basis vormt voor de certificering tot PCC (Professional Certified Coach). De ‘performance evaluation’, zeg maar de proeve van bekwaamheid voor PCC, maakt tevens deel uit van het programma. Je hoeft na succesvolle afronding van een ACTP dus geen gespreksopnames naar ICF te sturen ter beoordeling.
  • CCE (Continuing Coach Education). Deze programma’s zijn bedoeld voor gecertificeerde coaches die hun certificering willen verlengen. Elke drie jaar moet je kunnen aantonen dat je minstens 40 uur aan CCE hebt besteed om je certificering te behouden. Zie hiervoor verder vraag 4 en 5.

In de TPSS kan je criteria als taal en land en een specifieke focus selecteren.

Iedere ICF gecertificeerde coach moet elke drie jaar zijn of haar certificering verlengen. Hiervoor hoef je niet opnieuw hetzelfde proces met een ‘performance evaluation’ en een aantal cliëntenuren te doorlopen. Wel moet je kunnen aantonen dat je je vak bijhoudt. In totaal moet je 40 CCEU’s hebben verzameld. Dat zijn Continuing Coach Education Units (1 CCEU = 1 uur).

In plaats van je certificering na drie jaar te verlengen, kan je natuurlijk ook een certificering van een niveau hoger halen. Van ACC word je PCC of van PCC word je MCC. Dit doe je niet via bovenbeschreven weg met CCEU’s, maar via de passende certificeringsroute. Zodra je je nieuwe certificering hebt, is deze weer drie jaar geldig.

CCEU’s zijn er in twee soorten:

  • 1. Core Competencies. Dit is coachtraining die direct is gerelateerd aan de ICF kerncompetenties voor coaches. Mentor coaching en coaching supervisie geven ook CCEU’s in Core Competencies.
  • 2. Resource Development. Training in vaardigheden die bijdragen aan de professionele ontwikkeling van een coach (bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling, coaching-tools of assessments, opbouw van een coachpraktijk) en niet primair de ICF kerncompetenties behandelen.

Van de 40 CCEU’s moeten er minimaal 24 onder ‘Core Competencies’ vallen – maximaal 16 mogen dus Resource Development zijn. Wanneer je je ACC wilt verlengen, dan moeten van de uren in Core Competencies 10 uur bestaan uit mentor coaching. En voor alle drie niveaus (ACC, PCC en MCC) geldt dat van de uren in Core Competencies er minimaal 3 aan coaching ethiek moeten zijn besteed. Hiervoor kan je de volgende gratis online module volgen: coachfederation.org/ethics-cce-course.

Hier een link om te zien welke soort trainingsactiviteiten CCEU’s kunnen geven (kijk bij ‘Accepted CCE sources for credential renewal’): coachfederation.org/icf-credential/professional-development.

Baseer je niet alleen op dit overzicht. Gebruik het als een eerste oriëntering en als hulp om op de site van Global de benodigde informatie te vinden. Hier is de link naar de ICF Global pagina waar de eisen en het proces van verlengen van je certificering gedetailleerd worden beschreven: coachfederation.org/icfcredential/renew-credential.

Wanneer je middels een gearchiveerd webinar CCEU’s in Core Competencies wilt halen, dan moet je er na het webinar vragen over beantwoorden. Dit doe je door na afloop van het webinar op het Learning Checkpoint ernaast te klikken. Indien je alle vragen goed hebt beantwoord, kan je je CCEU’s claimen.

Behaalde CCEU’s vind je terug in je ‘Profile Transcript’. Als je bent ingelogd klik je onder je naam op ‘My Account’ en dan op ‘Transcript’. Wanneer je vervolgens ‘Credits Earned’ selecteert, zie je hoeveel CCEU’s je via de Learning Portal hebt vergaard en kan je deze aantonen. Bovendien kan je je rechtstreeks aanmelden bij een of meer Communities of Practice: coachfederation.org/communities-of-practice. Je krijgt dan een uitnodiging per e-mail, wanneer er een webinar wordt aangeboden.

ICF’s Position Regarding CPD

As part of a self-regulating industry, ICF is committed to coaches providing consistent value to their clients. In order to maintain these professional standards, ICF’s position on Continuing Professional Development (CPD) keeps pace with industry expectations and emerging standards. Each distinct element of CPD is explored below. coachingfederation.org/credentials-and-standards/professional-development

Education: Training and Skills Enhancement

This includes a variety of learning modalities that continually build the capacity of the coach through content exposure, to benefit his or her clients and the overall knowledge base. It focuses on the development of the coach’s competence with a wide range of rich opportunities for the support and development of a coach’s skill set. ICF is committed to providing opportunities for coaches to consistently develop and grow professionally through training and skills enhancement.

Various components of education include:

Additional coach-specific training

Professional development events

Coaching tools training

Many education activities are eligible for Continuing Coach Education (CCE) units coaches can apply toward renewal of an ICF Credential.

Hier de link naar de events calendar: coachfederation.org/calendar. Bij ‘Categories’ kan je ‘CCE Provider Events’ selecteren. Je krijgt dan al het aanbod wereldwijd (webinars, workshops, cursussen, etc.) te zien en kunt verschillende selectiecriteria toepassen. Bij elk event staat of en zo ja hoeveel CCEU’s ermee zijn te verkrijgen en in welke soort.

Verder is een effectieve weg via het Learning Portal: learning.coachfederation.org. Onder ‘Professional Development’ selecteer je “Communities of Practice’ en daar selecteer je ‘Overview’. Bij ‘LineUp’ krijg je een lijst van alle Communities of Practice en kan je per CoP zien wat er wordt aangeboden. En als je verder naar beneden scrollt, zie je een overzicht van alle gearchiveerde webinars. Je kunt deze nog volgen en er CCEU’s mee verkrijgen. Zorg dat je bent ingelogd, klik op de titel van het webinar en op ‘enroll’. Na afloop van het webinar kan je je CCEU’s claimen.

ICF Netherlands heeft ook een mooi professionaliseringsprogramma. Er worden regelmatig activiteiten (workshops, webinars) georganiseerd die CCEU’s opleveren. Kijk daarvoor op de homepagina en onder Events.

Mentor coaching is een ‘coaching bij je coaching’, bedoeld om je coachcompetenties (verder) te ontwikkelen voor het beoogde niveau van certificering. Hier de uitgebreidere uitleg: coachfederation.org/mentor-coaching.

Het verschil met coaching supervisie is dat het laatste niet specifiek over de ontwikkeling van de coachcompetenties hoeft te gaan, maar dat je er vragen in ruimere zin over jezelf als coach kunt inbrengen. Zie voor verdere uitleg: coachfederation.org/coaching-supervision-4.

Wanneer je mentor coaching en/of coaching supervisie wilt gebruiken als CCEU’s voor de verlenging van je certificering, dan kan je deze uren als CCEU’s in Core Competencies rekenen. Let wel, van elk mag je maximaal 10 uur hiervoor gebruiken.

Elke ICF gecertificeerde coach kan als mentor coach optreden. Wel moet je mentor coach minimaal hetzelfde niveau van certificering hebben als het certificeringsniveau dat je wilt behalen of verlengen. Een ACC coach kan mentor coach zijn voor een andere (kandidaat) ACC coach, mits hij/zij minstens één maal zijn/haar certificering reeds heeft verlengd.

Van je mentor coach mag je verwachten dat:

  • H/zij een helder proces heeft om vorm te geven aan de mentor coaching;
  • H/zij de ICF kerncompetenties voor coaches uitstekend beheerst en kan uitleggen;
  • H/zij goed op de hoogte is van alle ins en outs rond het certificerings- en verlengingsproces, zodat h/zij je hierbij kan adviseren;

ICF heeft een register waar mentor coaches te vinden zijn. Van deze coaches weet je dat ze mentor coaching expliciet aanbieden en er hoogstwaarschijnlijk ervaring mee hebben: Find a Mentor Coach

De ICF-kerncompetenties zijn ontwikkeld om een beter begrip te bevorderen van de vaardigheden en benaderingen die worden gebruikt binnen het hedendaagse coachingberoep, zoals gedefinieerd door ICF. Deze competenties en de ICF-definitie van coaching zijn gebruikt als basis voor de ontwikkeling van het ICF Coach Knowledge Assessment (CKA).

De kerncompetenties zijn gegroepeerd in vier domeinen volgens de domeinen die logisch bij elkaar passen op basis van gemeenschappelijke manieren om naar de competenties in elke groep te kijken. De groeperingen en individuele competenties zijn niet gewogen – ze vertegenwoordigen geen enkele vorm van hiërarchie en zijn allemaal kern en cruciaal voor elke competente coach om te demonstreren.

De officiële goedgekeurde Nederlandse vertaling vind je hier.

De Engelstalige competenties en meer informatie vind je via deze link.

Voor meer informatie over de ICF-kerncompetenties, bekijk de videoserie over kerncompetenties (2021) via deze link.

Prestatie-indicatoren zijn de indicatoren waarnaar een assessor luistert en vaststelt in welke mate ICF-kerncompetenties voldoende aanwezig zijn in een opgenomen coachgesprek. Deze kenmerken – die we PCC-markers noemen – vertegenwoordigen het gewenste gedrag van de kerncompetenties in een coach gesprek op het niveau van Professional Certified Coach (PCC). Deze PCC-markers ondersteunen een eerlijk, consistent, valide, betrouwbaar, herhaalbaar en verdedigbaar evaluatieproces van een coach gesprek. De PCC-markers kunnen coaches, coach-trainers en mentor-coaches ook ondersteunen bij het identificeren van gebieden voor groei en vaardigheidsontwikkeling bij coaching op PCC-niveau; mits dit gebeurt in de context van het ontwikkelen van de kerncompetenties.

Meer hierover en alle PCC-Markers vind je hier.

Het naleven van deze ethische normen van gedrag van ICF is de eerste van de ICF kerncoachingscompetenties (ICF Kerncompetenties). Dit is “Laat Ethisch gedrag zien”: begrijpt en past consequent coaching-ethiek en normen toe.”

Meer hierover en de volledige ICF Code of Ethics vind je hier.

Beroeps- en Aansprakelijkheids verzekering voor leden

Alle leden van ICF Netherlands kunnen zich vrijwillig verzekeren voor zowel beroepsaansprakelijkheid (BAV) als bedrijfsaansprakelijkheid (AVB). Deze verzekering is niet verplicht maar een vrije keuze voor alle leden van ICF Netherlands. Wij adviseren echter deze verzekering te overwegen vanwege de gunstige premie en goede polisvoorwaarden.

nl_NLNederlands