Beroeps- en Aansprakelijkheids verzekering voor leden

Gericht op kwaliteit.

Alle leden van ICF Netherlands kunnen zich vrijwillig verzekeren voor zowel beroepsaansprakelijkheid (BAV) als bedrijfsaansprakelijkheid (AVB). Deze verzekering is niet verplicht maar een vrije keuze voor alle leden van ICF Netherlands. Wij adviseren echter deze verzekering te overwegen vanwege de gunstige premie en goede polisvoorwaarden.

Een scherpe prijs exclusief voor leden
  • De verzekering is in basis een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met daarbij gratis ook de bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd.
  • De verzekering wordt ondergebracht bij HISCOX via tussenpersoon Kendall Mason.
    De verzekering wordt aangegaan door ICF Netherlands.
  • ICF Netherlands betaalt de verzekeringspremie aan HISCOX en incasseert de premie bij de leden via automatische incasso.
  • Het verzekeringsjaar loopt van januari tot en met december.
  • De verzekering gaat in vanaf het moment van afsluiten.
  • De premie inclusief alle kosten bedraagt €82,50 per kalenderjaar.
  • De premie zal niet pro-rata worden berekend.
  • Let Op! De polis wordt eenmalig afgegeven. Een kopie aanvragen is mogelijk via de verzekeraar (info@kendallmason.nl) en kost € 12,99 administratiekosten.

Wat is verzekerd bij de Beroepsaanspakelijkheids verzekering?

Aanspraken door derden (third party) met maximaal een verzekerd bedrag voor vermogens,- directe zaak,- en personenschade als op de polis weergegeven inclusief de kosten van verweer gebaseerd op onder andere:

Meer informatie:

Verzekering afsluiten

Download de onderstaande formulieren, vul ze in en stuur ze per e-mail met de titel “Verzekering BAV” naar finance@coachingfederation.nl en wij gaan aan de slag met jouw aanvraag.

nl_NLNederlands