Coaching als een professie

Onze passie voor coaching betekent streven naar de hoogste standaard.

Over ICF

Als een relatief nieuw veld dat een snelle groei doormaakt, brengt coaching unieke uitdagingen met zich mee. ​

De ICF is ’s werelds grootste en meest erkende non-profitorganisatie van professioneel opgeleide coaches met meer dan 41.000 leden in 145 gebieden. Als vertegenwoordiger van executive coaches, life coaches, leiderschapscoaches, relatiecoaches, loopbaancoaches en meer, is het de missie van ICF om coaching te bevorderen zodat het een integraal onderdeel wordt van een bloeiende samenleving.

ICF staat voor de standaard in coaching

Vandaag de dag is ICF de toonaangevende wereldwijde organisatie die zich toelegt op het bevorderen van het coachingberoep. Dit doen we door hoge professionele normen vast te stellen, onafhankelijke certificering te bieden en een netwerk van gecertificeerde Dit doen we door hoge professionele normen vast te stellen, onafhankelijke certificering te bieden en een netwerk van gecertificeerden op te bouwen.

ICF is de enige wereldwijd erkende, onafhankelijke certificeringsinstantie voor coaches. Certificering wordt toegekend aan professioneel opgeleide coaches die voldoen aan de vereisten voor training, ervaring, een grondig begrip van ICF’s kerncompetenties en ethische richtlijnen. Het behalen van een certificering binnen ICF betekent dat de coach blijk heeft gegeven van betrokkenheid, integriteit, begrip, coachingsvaardigheden en toewijding aan zijn cliënten.

ICF accrediteert ook trainingsprogramma’s die coachspecifieke training geven. Geaccrediteerde trainingsprogramma’s moeten een rigoureus beoordelingsproces ondergaan en aantonen dat het curriculum in overeenstemming is met de kerncompetenties en ethische richtlijnen van ICF.

Coach by whiteboard
Portrait of brunette woman, Business people working in office in background
Tegenwoordig wordt ICF specifiek erkend door professionele coaches over de hele wereld vanwege haar werk in:

Ethiek

ICF is een leider in de ontwikkeling en definitie en filosofie van coaching en heeft ethische richtlijnen opgesteld voor alle leden. Door middel van de ethische richtlijnen, een auditproces voor ethisch gedrag, een vastgesteld klachtenproces voor programma’s en een onafhankelijke beoordelingscommissie (ICB) stelt ICF hoge eisen aan professionele coachingsnormen. Tegelijkertijd hebben cliënten/klanten een plek hebben om ethische klachten over ICF-leden, ICF-certificaathouders of ICF-geaccrediteerde trainingsprogramma’s in te dienen.

Ons handelsmerk

Als ‘s werelds grootste brancheorganisatie voor professioneel opgeleide coaches creëert het merk ICF onmiddellijke geloofwaardigheid.

ICF zorgt ervoor dat aangesloten coaches voldoen aan de eisen en vastgestelde normen, richtlijnen volgen en hun coachingsvaardigheden blijven ontwikkelen.

ICF staat ervoor dat u als cliënt/klant professionele, kwaliteitsgeborgde coaching verwacht die duidelijke ethische richtlijnen volgt.

ICF heeft duidelijke richtlijnen voor het gebruik van het merk voor leden, opleidingen, certificeringen en erkende onderwijsbedrijven.

Business Coach
Business conference with coach questions and answers
Cheerful Business People in Meeting

Korte geschiedenis van ICF

Toen ICF in 1995 werd opgericht, was het doel om geloofwaardigheid te geven aan een opkomend beroep en om coaches een plek te geven om met elkaar in contact te komen. In de 25 jaar die volgden, groeide ICF uit tot ‘s werelds grootste organisatie van professioneel opgeleide coaches en de leidende stem voor de wereldwijde coachinggemeenschap.

In 2020 werd de International Coach Federation de International Coaching Federation. Dit was niet zomaar een nieuwe naam; het was een nieuwe manier om coaches, cliënten klanten, onze gemeenschappen en de wereld van dienst te zijn, terwijl we onze visie nastreven van coaching als een integraal onderdeel van een bloeiende samenleving.

ICF Chapters zijn lokale gemeenschappen van ICF-leden. Het ICF Netherlands Chapter brengt onze wereldwijde organisatie tot leven op nationaal en lokaal niveau. We bouwen, ondersteunen en behouden de integriteit en normen van het coachingberoep in Nederland.

Alle leden van ICF Netherlands hebben een coachingtraining gevolgd die is geaccrediteerd door ICF, ontwikkelen voortdurend hun vaardigheden, volgen onze ethische richtlijnen en de meeste leden kiezen ervoor om hun coaching te waarborgen via het certificeringssysteem. ICF certificeert professionele coaches die hebben voldaan aan de vereisten voor training en ervaring en een grondig begrip van coachingvaardigheden en ethische richtlijnen tonen.

Over ICF Netherlands

Wij, ICF Netherlands, zijn het officiële Nederlandse Chapter van de International Coaching Federation. We bieden onze leden een community die steunt, mogelijkheden voor professionele ontwikkeling, netwerken en een plezierige manier om contact te leggen met coaches van alle achtergronden en specialiteiten.

Wij streven ernaar de beste bron in Nederland te zijn voor klanten om (internationaal) gecertificeerde coaches te vinden die aansluiten bij hun verwachtingen en behoeften.

Onze leden

Onze leden zijn professionele coaches met hun eigen coachpraktijk of actief als interne coaches, evenals zakelijke professionals die coaching gebruiken als een ontwikkelings- en performance tool in hun werk.

Bouw je mee?
Doe mee, leer van en met elkaar en maak deel uit van de verdere ontwikkeling van een prachtig vak.

Bouw je graag mee als vrijwilliger aan bijvoorbeeld ledenbetrokkenheid, programma’s & educatie, verkoop en sponsoring, financiën & operaties en communicatie & marketing? Stuur dan een e-mail naar: info@coachingfederation.nl.

Our Team

Ontmoet ons bestuur

Voorzitter

HETTY BRAND-BOSWIJK, PCC

Voorzitter

De afgelopen 30 jaar werk ik met mid-career professionals aan hun persoonlijke ontwikkeling tijdens hun postuniversitaire opleiding. In het hoger onderwijs zijn accreditaties, bepaald door peer reviews, van groot belang om de kwaliteit van het aangeboden onderwijs te reguleren. Het was daarom logisch om de hoogste standaard van coach opleiding, certificering en het ICF keurmerk te behalen toen ik mijn eigen ontwikkeling als Professional Certified Coach voortzette. De strenge normen die ICF vereist, getuigen van de hoge kwaliteit waar zij voor staan en het is mijn voorrecht om die normen te vertegenwoordigen en te belichamen, en met ICF Netherlands samen te werken om anderen in staat te stellen hun eigen hoogste niveau van professionaliteit in coaching te bereiken.

nl_NLNederlands