Overheidssteun voor zelfstandig werkende coaches

Informatie over overheidssteun in tijden van de Corona Crisis voor zelfstandige werkende coaches

Ondervind je als zelfstandig ondernemer schade in je bedrijfsvoering vanwege het Corona virus dan kun je in aanmerking komen voor tijdelijke inkomens steunmaatregelen. De drie maatregelen worden op gemeentelijk niveau uitgevoerd en treden zo snel mogelijk in werking. Diverse gemeenten hebben hun loketten al geopend om de aanvragen in behandeling te nemen.

Een aantal voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

Je ondervindt inkomensschade als gevolg van de Coronacrisis

 • Je bent Nederlands of daarmee gelijkgesteld
 • Je woont en werkt in Nederland
 • Je was voor 1 januari 2020 al werkzaam in je eigen bedrijf
 • Je voldoet aan de wettelijke eisen voor het uitoefenen van je eigen bedrijf (zo sta je ingeschreven bij de KVK)
 • Je werkt minimaal 1225 uur of meer per jaar in je bedrijf

Is dit alles op jou van toepassing? Dan kun je een ondersteuningsaanvraag indienen bij de gemeente waar je woont.

Drie regelingen

Dit zijn de drie regelingen voor het wegvallen van inkomsten: 

 1. De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID 19 (TOGS), gericht op ondernemers die directe schade ondervinden van overheidsmaatregelen
 2. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TORZO), gericht op kosten voor levensonderhoud
 3. Een lening voor bedrijfskapitaal, gericht op voorkomen van liquiditeitsproblemen

De regeling TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID 19) is in het leven geroepen om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van de diverse regeringsmaatregelen. Wanneer je hiervan gebruik wilt maken, moet je de SBI code van je onderneming invullen. Voor veel coaches zal dat code 70221 voor Zakelijke dienstverlening / organisatieadvies zijn. Deze code is nu nog niet opgenomen in de lijst van de RVO. Het bestuur van de ICF Netherlands heeft als beroepsvereniging middels het formulier van de RVO de ontbrekende codes doorgegeven. Klik hier om dit als coach ook zelf nog te doen – hoe meer het wordt gemeld, hoe meer effect het zal hebben. 

De TORZO loopt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart tot (vooralsnog) 1 juni.  

De hoogte van de inkomensondersteuning is maximaal € 1.503,31 per maand (netto), afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie. Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Vanwege deze laatste bepaling wordt er een moreel beroep op de ondernemers gedaan om geen misbruik te maken van deze regeling.  

Zo blijf je op de hoogte

De situatie rondom het Coronavirus ontwikkelt zich snel.

 • Check de website van de Rijksoverheid voor meer en actuele informatie
 • Bezoek de site of informeer bij uw KVK
 • Bezoek de site of informeer bij uw locale gemeente
 • Voor eventuele bedrijfsleningen anders dan door de overheid verstrekt zie: www.qredits.nl

ICF Netherlands doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk te informeren maar we kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de hier verstrekte informatie.  

De ICF wenst u sterkte in deze tijd.

Deel deze blog

You might also enjoy

nl_NLNederlands